ANAF a publicat doua ordine care modifica activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii si mari

ANAF a publicat pe 27 noiembrie 2014, in Monitorul Oficial, doua ordine care modifica activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii si mari: OpANAF nr. 3564 din 20 noiembrie 2014 si de OpANAF nr. 3565 din 20 noiembrie 2014.

Aceste modificari vor fi aplicabile incepand cu 1 ianuarie 2015.

 OpANAF nr. 3564/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Na?ionale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii

Pentru cresterea eficientei administrarii contribuabililor mijlocii si in scopul imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare,

avand in vedere prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul I

Alineatul (1) al articolului 5 din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Articolul 5

(1) Contribuabilii mijlocii care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la art. 1 vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Articolul II

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut la art. 1 alin. (4) lit. A din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificarile ulterioare, in ceea ce priveste volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili si cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea, precum si aplicarea criteriului de selectie prevazut la lit. B.

Articolul III

Contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, nu mai au calitatea de mari contribuabili, conform prevederilor Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, aflati sub incidenta prevederilor legale privind insolventa, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane de lei, vor fi preluati spre administrare, incepand cu aceeasi data, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz.

Articolul IV

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de tehnologia informatiei, administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul V

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 20 noiembrie 2014.

Nr. 3.564.

 

 OpANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Pentru cresterea eficientei administrarii marilor contribuabili si in scopul imbunatatirii colectarii veniturilor bugetare,

avand in vedere prevederile art. 32 alin. (1) si ale art. 33 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Articolul I

Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 26 noiembrie 2013, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Articolul 1

(1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi

desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, care au calitatea de mari contribuabili la data de 31 decembrie 2014.

2. La articolul 4, alineatul (7) va avea urmatorul cuprins:

(7) Vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili urmatorii contribuabili:

a)contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute la lit. A din anexa, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator;

b)contribuabilii nou-infiintati care nu realizeaza investitii la nivelul prevazut la lit. C din anexa vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

Directia generala de administrare a marilor contribuabili va notifica respectivii contribuabili, prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aplicandu-se in mod corespunzator.

Articolul II

Pentru selectia contribuabililor mari administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, se suspenda aplicarea criteriului de selectie prevazut in anexa nr. 1 lit. A din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.581/2013 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili, in ceea ce priveste volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili si cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea.

Articolul III

Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de planificare, monitorizare si sinteza, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul IV

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2015.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Gelu-Stefan Diaconu

Bucuresti, 20 noiembrie 2014.

Nr. 3.565.