Cum infiintezi un ONG / o Asociatie: 6 pasi simpli

Cum infiintezi un ONG / o Asociatie: 6 pasi simpli

In articolul anterior, ti-am oferit informatii de baza despre infiintarea si gestionarea unei Asociatii (ONG). In acest articol iti punem la dispozitie pasii necesari pentru infiintarea unei Asociatii in 2022. Mai jos vei regasi actele necesare si pasii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a inregistra o Asociatie in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.

Pasii pe care trebuie sa-i urmezi:

 1. Rezervarea denumirii
 2. Stabilirea sediului social
 3. Intocmirea actului constitutiv si a statutului
 4. Constituirea patrimoniului (dupa caz)
 5. Deschiderea contului bancar
 6. Depunerea documentelor

Rezervarea denumirii

Rezervarea denumirii se face prin completarea unei cererii tip pentru verificarea disponibilitatii denumirii si prin achitarea unei taxe in valoare de 36 de lei pentru rezervarea ei.

Denumirea Asociatiei nu trebuie sa contina sintagme sau cuvinte ce pot crea confuzie cu denumirea unor branduri sau denumiri protejate de OSIM, sau cu denumirea unor autoritati sau institutii publice.

Stabilirea sediului social

Acest pas se face prin prezentarea unui titlu de proprietate asupra spatiului unde se stabileste sediul sau prin incheierea unui contract de comodat (contract de folosinta cu titlu gratuit intre proprietar si asociatie) sau a unui contract de inchiriere.

Intocmirea actului consitutiv si a statutului

Pentru a dobandi personalitatea juridica, membrii fondatori ai Asociatiei trebuie sa incheie printr-un act sub semnatura privata statutul Asociatiei.

Prin statut si act constitutiv se reglementeaza toate drepturile si obligatiile pe care viitoarea Asociatie le va respecta. Atat actul constitutiv cat si statutul trebuie sa fie in forma autentica sau atestate de avocat, de preferat in 4 exemplare.

Elementele obligatorii ale actului constitutiv sunt:

 • Datele de identificare ale membrilor fondatori: nume, domiciliu si datele de identificare conform cartii de identitate/pasaportului.
 • Exprimarea vointei de asociere a membrilor fondatori si obiectivul asociatiei.
 • Denumirea Asociatiei
 • Sediul Asociatiei
 • Durata de functionare (termen determinat sau pe durata nedeterminata)
 • Patrimoniul ( nu poate fi mai mic de 200 de lei)
 • Componenta conducerii administrative

Statutul Asociatiei va cuprinde:

 • Scopul si obiectivele Asociatiei
 • Modul de dobandire si de pierdere a calitatii de asociat
 • Drepturile si obligatiile asociatilor
 • Categoriile de resurse patrimoniale ale Asociatiei (de unde vor intra banii in asociatie: cotizatii, venituri realizate din activitati desfasurate in conditiile legii si pe baza statutului, donatii etc.)
 • Atributiile organelor de conducere, administrare si control ale Asociatiei (Adunarea Generala, Consiliul Directo, etc.)
 • Destinatia bunurilor, in cazul dizolvarii Asociatiei.

In cazul Asociatiilor constituite/conduse doar de persoane fizice, nu este obligatorie depunerea declaratiei pe propria raspundere atunci cand singurii beneficiari reali sunt persoanele fizice ale caror date de identificare sunt cuprinse in documentele din dosar, caz in care completarea registrului central se va face din oficiu pe baza acestora si conform regulilor prevazute la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Constituirea patrimoniului

Asociatia trebuie sa aiba un patrimoniu initial de 200 de lei. Pentru a face dovada capitalului social initial ai nevoie sa deschizi un cont bancar curent.

Deschiderea contului bancar

Contul bancar se infiinteaza in prezenta membrilor fondatori sau a celor desemnati (unul sau mai multi) pentru realizarea operatiunilor bancare. Este posibil ca institutia bancara sa solicite aplicarea stampilei pe documente. Persoana desemnata cu drept de semnatura poate fi presedintele, vicepresedintele, un alt membru din consiliul director sau unul din directorii executivi, special desemnat in acest sens. In aceasta etapa, reprezentantul Asocatiei va inregistra la banca un „specimen de semnatura”.

Documente necesare la deschiderea contului bancar:

 • Actul Constitutiv (atestat de avocat sau in forma autentica)
 • Statut (atestat de avocat sau in forma autentica)
 • Copii dupa actele de identitate ale membrilor fondatori
 • Rezervarea de denumire

Depunerea documentelor pentru dobandirea personalitatii juridice

Odata finalizati toti pasii anteriori, iti mai ramane doar sa depui dosarul in vederea obtinerii personalitatii juridice. In termen de 3 zile de la depunerea documentelor, judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin incheiere, inscrierea asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, asa cum prevede si art. 8 alin. 2, din O.G. nr. 26/2000.

Incheierea prin care se dispune inscrierea Asociatiei este trimisa din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local in a carui raza se afla sediul organizatiei, mentionandu-se si numarul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Surse de informare:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_ONG_2019.pdf

https://www.avocatnet.ro/articol_50532/Infiin%C8%9Bare-ONG-Opt-lucruri-pe-care-ar-trebui-s%C4%83-le-%C8%99tii-in-avans.html

https://e-juridic.manager.ro/articole/infiintare-ong-in-2021-acte-necesare-statut-si-lege-28495.html

https://contabilul.manager.ro/a/1473/calcularea-impozitului-pe-profit-la-un-ong.html