Cursuri GRATUITE de formare profesionala in ocupatia OSPATAR

Cursuri GRATUITE de formare profesionala in ocupatia OSPATAR

Centrul National de Invatamant Turistic are deosebita placere de a va informa despre oportunitatea participarii angajatilor ce provin de la intreprinderi din regiunea Sud Est la cursurile GRATUITE de formare profesionala in ocupatia OSPATAR.

Cursurile sunt organizate in cadrul proiectului “Calificare, Competente, Competitivitate in Regiunea Sud Est” (contract: POCU/464/3/12/128144), proiect cofinantat din FSE prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta imbunatatirea nivelului de competente profesionale pentru 519 angajati din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST, in vederea sporirii capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Cursurile de formare profesionala in ocupatia ”ospatar” vizeaza un numar de 50 de participanti si se finalizeaza cu certificate de calificare cu recunoastere nationala si internationala eliberate de Autoritatea Nationala a Calificarilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Conditiile de participare sunt urmatoarele:

–       calitatea de angajat cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) la intreprinderi din regiunea de dezvoltare Sud Est;

–       intreprinderea (angajatorul) isi desfasoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, respectiv: Turism si ecoturism; Procesarea alimentelor si bauturilor;

–       sa aiba un nivel de educatie care sa-i permita accesul la programul de formare;

Daca studiile au fost efectuate in strainatate, sunt necesare actele de echivalare a studiilor in Romania.

Locurile sunt limitate! Pentru persoanele care au dosarul complet si indeplinesc conditiile de eligibilitate se va aplica regula “primul venit, primul servit”.

Pentru mai multe informatii referitoare la cursuri si pentru inscriere, va rugam sa utilizati urmatoarele date de contact:

-d-na Ana-Maria Gyorgy (Expert comunicare si grup tinta P1): tel. 0721.992.773, e-mail: ana.gyorgy@cnit.ro;

-d-na Nicoleta Cristiana Paraschiv (Expert comunicare si grup tinta P1): tel. 0726.202.174 e-mail: cristiana.paraschiv@cnit.ro