(P) Documente necesare pentru infiintarea unui SRL

(P) Documente necesare pentru infiintarea unui SRL

Intentionezi sa infiintezi un SRL? Iti prezentam in cele ce urmeaza care sunt documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii societatii cu raspundere limitata (SRL).

Operatiuni prealabile

 1. Cererea de verificare disponibilitate si/sau rezervare firma (original) – formular, completata cu 3 denumiri, in ordinea preferintelor, respectiv de verificare disponibilitate si/sau rezervare emblema – formular;
 2. Dovada privind plata taxei de registru (separat pentru rezervare firma, respectiv emblema):

Documente necesare pentru inregistrarea unui SRL:

 1. Cererea de inregistrare (original) – formular;
 2. Anexa 1 privind inregistrarea fiscala si, dupa caz, Anexa 2 privind investitia straina  – formular;
 3. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de asociati sau de administratori din care sa rezulte, dupa caz, daca persoana juridica desfasoara sau nu activitatile ce constituie obiectul de activitate declarat la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora. Daca persoana juridica desfasoara activitati cu impact pentru mediu, trebuie sa solicite la sediul autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului. Daca persoana juridica desfasoara activitati la sediul social sau la punctul de lucru,  trebuie sa declare pe proprie raspundere daca sunt indeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar,  protectiei mediului, protectiei muncii.
 4. Dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);
 5. Daca este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
 6. Declaratia ca persoana are calitatea de asociat unic intr-o singura societate cu raspundere limitata sau ca societatea cu raspundere limitata cu asociat unic nu este asociat unic in alta societate cu raspundere limitata (original);
 7. Actul constitutiv in original. Modele acte constitutive: SRL asociat unic, SRL mai multi asociati;
 8. Documentul care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social (copie);
 9. Cererea adresata ANAF in vederea obtinerii certificatului emis de administratia financiara competenta, care certifica faptul ca pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document pentru instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit – formular;
 10. Declaratia pe propria raspundere in forma autentica privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, in cazul in care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezulta ca sunt deja inregistrate la administratia financiara alte documente care atesta instrainarea dreptului de folosinta asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social;
 11. Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise de asociati la capitalul social (copii);
 12. Actele privind proprietatea pentru aporturile in natura subscrise si varsate la constituire; in cazul in care printre acestea se afla si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);
 13. Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original;
 14. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);
 15. Specimenele de semnatura ale reprezentantilor societatii (original) ;

Sursa: www.onrc.ro

Infiinteaza un SRL gratuit!

Iti oferim gratuit consultanta in orice aspect legat de infiintarea SRL-ului: te informam care sunt cu exactitate pasii si documentele necesare infiintarii SRL-ului, pentru ce coduri CAEN sa optezi, in functie de obiectul de activitate si planul de business, iti explicam ce taxe ai de platit, ce declaratii vor fi depuse, care sunt urmatorii pasi dupa infiintarea SRL-ului….etc. Ne ocupam Gratuit de depunerea actelor si declaratiilor. Tu vei plati doar taxele catre Registrul Comertului.

INFIINTARE SRL GRATUIT la incheierea unui contract de servicii de contabilitate pe minim 12 luni.

Iti oferim servicii de contabilitate complete pentru SRL-ul infiintat : evidenta contabila, consultanta, salarizare, depunere declaratii, bilanturi…etc. Prin profesionalism, experienta, seriozitate si responsabilitate incercam sa fim partenerul tau de incredere, cel care iti sta la dispozitie si iti acorda suport in tot ceea ce intreprinzi.