„$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala

„$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala

Anunt privind inceperea activitatii de formare in cadrul  proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala”,  ID 128455

co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL, in calitate de beneficiar deruleaza in  parteneriat cu FUNDATIA REGALA MARGARETA A ROMANIEI proiectul $E$ – SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455.

Proiectul se implementeaza in perioada 11.02.2020-10.05.2023 si se adreseaza persoanelor din regiunile de implementare Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia care intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in scopul crearii de noi locuri de munca si al dezvoltarii comunitatilor locale. Valoarea totala a proiectului  este de 13.858.844,13 lei, din care finantarea nerambursabila este in valoare de 13.693.147,38 lei.

Actiunile proiectului isi propun sprijinirea infiintarii a 26 intreprinderi sociale in regiunile Sud Muntenia si Sud Vest, de catre beneficiari care sunt sprijiniti complex si integrat, prin masuri de formare antreprenoriala specifica, servicii personalizate de suport, prin finantare si monitorizare optima, astfel incat aceste structuri de economie sociala sa se poata autosustine pe termen lung, in comunitatile in care functioneaza.

In perioada 11.08.2020 – 10.03.2021 este prevazuta derularea activitatii de formare antreprenoriala specifica, la care vor participa 150 de persoane din grupul tinta. Persoanele care vor fi declarate admise in urma procesului de selectie a grupului tinta vor intra in procesul de formare, iar in urma parcurgerii cursurilor si a promovarii examenului final vor obtine un certificat de absolvire cu recunoastere nationala. Calendarul sesiunilor de formare va fi comunicat cursantilor. Detalii suplimentare privind derularea efectiva a formarii vor fi publicate pe site-urile partenerilor de proiect.

  Proiect co-finantat din  Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020