Gestionarea asociatiilor de proprietari – Raspunsuri la intrebari frecvente I

Gestionarea asociatiilor de proprietari – Raspunsuri la intrebari frecvente I

Este infiintarea asociatiilor de proprietari obligatorie?

Da, este obligatorie infiintarea uneia, pentru ca este unica forma juridica de organizare acceptata prin care sunt conferite drepturile si obligatiile in fata oricarei institutii.

Care este forma juridica a unei asociatii de proprietari?

Asociatia de proprietari este persoana juridica romana de drept privat, nonprofit (fara scopuri patrimoniale).

Ce lege se aplica asociatiilor de proprietari?

Legea 196/2018 este cadrul legislativ in vigoare. Aceasta se refera la functionarea si administrarea condominiilor si reglementeaza doua aspecte juridice:

 • Infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari din condominii alcatuite din minim 3 unitati private;
 • Administrarea, folosirea si intretinerea imobilelor sau grupurilor de imobile care au spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, care se afla in proprietatea a minim 3 persoane juridice sau fizice.

Care sunt organele asociatiilor de proprietari?

 • adunarea generala
 • comitetul executiv
 • presedintele
 • cenzorul sau comisia de cenzori

Care sunt registrele financiar-contabile obligatorii in cadrul unei asociatii de proprietari?

In cadrul unei asociatii de proprietari, registrele financiar contabile obligatorii sunt:

 • registrul de inventar
 • registrul jurnal
 • registrul pentru evidenta fondului de rulment
 • registrul pentru evidenta fondului de reparatii
 • registrul pentru evidenta fondului de penalizari
 • registrul pentru evidenta sumelor speciale
 • Alte documente contabile, specifice domeniului financiar-contabil.

In ce consta contabilitatea unei asociatii de proprietari?

Contabilul unei asociatii de proprietari colaboreaza cu presedintele asociatiei si in unele cazuri specifice cu cenzorul, in vederea efectuarii mai multor operatiuni, calcule si verificari si in vederea inregistrarii acestora intr-un soft specializat. Presedintele asociatiei furnizeaza contabilului documentele si listele necesare activitatii contabile.  

Astfel, contabilul se poate ocupa cu:

 • Inregistrarea consumului de apa;
 • Inregistrarea numarului de persoane;
 • Calculul listelor lunare de intretinere;
 • Calculul penalizarilor de intarziere;
 • Lista de venituri si cheltuieli a asociatiei;
 • Calcularea si inregistrarea in evidentele contabile a statului de plata, a taxelor si impozitelor catre stat;
 • Intocmirea si transmiterea on-line, la termenele prevazute de lege, a tuturor declaratiilor fiscale ale asociatiei;
 • Intocmirea lunara a situatiei activ-pasiv;
 • Generarea si intocmirea registrelor obligatorii, respectiv: registrul jurnal, registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de rulment, registrul pentru evidenta fondului de reparatii, registrul pentru evidenta sumelor speciale, registrul pentru evidenta fondului de penalizari.
 • ….si altele.

Gasiti aici o lista completa si detaliata a activitatilor ce intra in contabilitatea unei asociatii de proprietari.

Cine verifica asociatiile de proprietari?

Cenzorul/Comisia de cenzori sunt persoanele care verifica aplicarea prevederilor legii.

Ce este un cenzor si care este rolul acestuia?

Cenzorul este o persoana desemnata de catre asociatia de proprietari pentru a verifica gestiunea acesteia, dar si corectitudinea intocmirii documentelor financiar – contabile. Acesta verifica executia bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor legale in vigoare si intocmeste rapoarte lunare si trimestriale de cenzorat.

Asadar, cenzorul indeplineste urmatoarele atributii pentru o asociatie proprietari:

 • Verifica gestiunea financiar-contabila.
 • Intocmeste si prezinta adunarii generale rapoarte asupra activitatii sale si asupra gestiunii asociatiei de proprietari.
 • Asigura legalitatea desfasurarii adunarilor generale ale asociatiei.
 • Verifica lunar executia bugetului de venituri si cheltuieli conform documentelor, registrelor si situatiei soldurilor elementelor de activ si pasiv intocmite de catre administrator.
 • Executa verificari pentru verificarea contabilitatii si a activitatii de casierie, si consemneaza rezultatele controalelor in registrul unic de procese-verbale al asociatiei de proprietari.

Oricine poate fi numit cenzor in cadrul asociatiei de proprietari?

Nu! Pot fi numiti cenzori sau membri in comisia de cenzori, persoanele fizice care au cel putin studii medii in domeniul economic sau studii in domeniul juridic. Se poate merge si pe varianta colaborarii cu o firma care se poate ocupa de cenzoratul asociatiei de proprietari, incheindu-se intre parti un contract de prestari servicii.

Ce atributii nu intra in fisa postului unui cenzor al asociatiei de proprietari?

Cenzorul nu poate lua decizii in numele asociatiei, dar poate oferi consultanta de specialitate. Cenzorul nu poate intocmi documente primare si nu poate emite somatii in numele asociatiei. Cenzoratul asociatiei de proprietari nu include servicii de salarizare, servicii de resurse umane, servicii de depunere declaratii. De asemenea, cenzorul nu poate forta pe nimeni sa-si exercite atributiile obligatorii prin efectul legii sau al mandatului acceptat, ci poate doar indruma sau sesiza eventualele abateri de la acestea.