Regimul dobanzilor si penalitatilor de intarziere 2015

Regimul dobanzilor si penalitatilor de intarziere 2015

Cu cat vei fi penalizat de stat, daca nu iti platesti taxele la timp?

Aspecte referitoare la regimul dobanzilor si penalitatilor de intarziere, cum ar fi nivelul dobanzii pentru neachitarea la timp a taxelor si a impozitelor sau penalitatea de intarziere, sunt valabile si pentru 2015.

Nivelul penalitatii de intarziere care se aplica in acest an pentru platile neefectuate la timp catre stat este de 0,02% pe fiecare zi de intarziere, implicand  o penalitate de 7,3% anual. Nivelul penalitatii a fost modificat in iulie 2013 prin OUG nr. 50/2013. Anterior modificarii din iulie 2013, nivelul penalitatii de intarziere era calculat in functie de perioada de intarziere astfel:

  • daca stingerea se realiza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datorau si nu se calculau penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;
  • daca stingerea se realiza in intervalul dintre a 31-a zi si a 90-a zi de la scadenta, nivelul penalitatii de intarziere era de 5% din obligatiile fiscale principale stinse;
  • daca stingerea se realiza dupa a 91-a zi de la scadenta, nivelul penalitatii de intarziere era de 15% din obligatiile fiscale principale ramase nestinse.

Dobanzile s-au redus de la 1 martie 2014

Nivelul dobanzilor pentru neachitarea la timp a taxelor a fost schimbat la 1 martie 2014, prin OUG nr. 8/2014. Astfel, dobanda a fost redusa de la 0,04% la 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, nivelul fiind valabil si in 2015, dobanda pentru neplata taxelor putand ajunge anual la 10,95%, fata de 14,6% cat era inainte de 1 martie 2014.

Din iunie 2014, dobanzile si penalitatile de intarziere pot fi esalonate la plata

Decizia de esalonare la plata a fost modificata in sensul includerii in esalonare a unor noi obligatii fiscale. Conform dispozitiilor care se aplica din 23 iunie 2014, acestea sunt:

  • obligatiile fiscale principale stabilite de organul de inspectie fiscala prin decizie de impunere, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, cu termene de plata dupa data comunicarii deciziei de esalonare la plata;
  • obligatiile fiscale administrate de ANAF cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare la plata;
  • diferentele de obligatii fiscale stabilite prin declaratii rectificative;
  • creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare ANAF, in situatia in care transmiterea creantelor se efectueaza pe perioada derularii esalonarii la plata;
  • obligatiile fiscale ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor.

Sursa: www.avocatnet.ro

Sursa foto: dreamstime.com