Selectie grup tinta in cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala”,  ID 128455

Selectie grup tinta in cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala”,  ID 128455

Anunt privind derularea selectiei grupului tinta in cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Sociala”,  ID 128455

co-finantat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacitatii intreprinderilor de economie sociala de a functiona intr-o maniera auto-sustenabila

 

Proiectul $E$ – SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455,  derulat de SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, in parteneriat cu FUNDATIA REGALA MARGARETA A ROMÂNIEI, se implementeaza in perioada 11.02.2020-10.05.2023 si se adreseaza persoanelor din regiunile de implementare Sud Muntenia si Sud-Vest Oltenia, care intentioneaza sa infiinteze o afacere sociala in scopul crearii de noi locuri de munca si al dezvoltarii comunitatilor locale.

Actiunile proiectului isi propun sprijinirea infiintarii a 26 intreprinderi sociale in regiunile Sud Muntenia si Sud Vest, de catre beneficiari care sunt sprijiniti complex si integrat, prin masuri de formare antreprenoriala specifica, servicii personalizate de suport, prin finantare si monitorizare optima, astfel incât aceste structuri de economie sociala sa se poata autosustine pe termen lung, in comunitatile in care functioneaza.

In prezent, sunt in desfasurare activitati de Selectare a grupului tinta care permit celor interesati sa participe la actiunile de sprijin organizate in proiect.

Persoanele care doresc sa se  inscrie pot consulta sectiunile dedicate proiectului de pe site-urile celor doi parteneri de proiect, in vederea accesarii informatiilor/documentelor necesare acestui demers.

In perioada urmatoare, persoanele selectate in grupul tinta vor participa la programe de formare antreprenoriala specifica – manager de intreprindere sociala (cod COR 112036) / antreprenor in economia sociala (cod COR 112032), in functie de rezultatul evaluarii nevoii de formare.

 

Pentru detalii suplimentare, ne puteti contacta la:

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, telefon: 0371 600 421, e-mail: info@globalcommercium.ro ,

FUNDATIA REGALA MARGARETA A ROMÂNIEI, telefon: 0730 071 263, e-mail viorica.chiru@principesa.ro .

  Proiect co-finantat din  Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020