Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti

„Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti”, Contract de finantare nr. NT125/30.03.2020

Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog, institutie aflata in subordinea Ministerului Sanatatii anunta lansarea proiectului „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala pentru copii si adolescenti”, Contract de finantare nr. NT125/30.03.2020, finantat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021, Programul “Provocari in sanatatea publica la nivel european”.

Operator de Program: Ministerul Sanatatii

Promotor de proiect: Centrul National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog Bucuresti, institutie subordonata Ministerului Sanatatii

Partener: Universitatea de Stiinta si Tehnologie din Norvegia – Comunitatea Academica Regionala pentru Autism, ADHD, Sindromul Tourette si Narcolepsia (RFM)

Durata de implementare a proiectului este de 36 luni, incepand cu data de 30 martie 2020 pana la data de 29 martie 2023. Valoarea totala eligibila a proiectului este de 12.025.000 lei (2.500.000 Euro) – asistenta financiara nerambursabila, din care 10.221.250 lei (2.125.000 Euro) reprezinta valoarea grantului acordat iar 1.803.750 lei (375.000 Euro) reprezinta finantarea acordata de catre Operatorul de Program.

Proiectul va contribui in mod direct la realizarea obiectivului principal al programului de finantare –  „Imbunatatirea preventiei si reducerea inegalitatilor in sanatate”, prin cresterea gradului de constientizare si imbunatatirea capacitatilor membrilor comunitatii, parintilor, profesionistilor din domeniul asistentei medicale primare, educatiei si protectiei sociale de a sprijini copiii expusi riscului si/ sau cu tulburari de sanatate mintala, precum si prin facilitarea accesului la serviciile de ingrijire a sanatatii pentru copiii cu tulburari de sanatate mintala.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:

 • cresterea nivelului de constientizare si a capacitatii comunitatilor, parintilor, profesionistilor din sanatate, educatie si protectie sociala, de a sprijini copii cu risc de a dezvolta sau deja diagnosticati cu o tulburare de sanatate mintala;
 • dezvoltarea de servicii comunitare de sanatate mintala adecvate, pentru copii cu tulburari de sanatate mintala.

 

Principalele activitati derulate in cadrul proiectului sunt urmatoarele:

 • Dezvoltarea si implementarea unei campanii nationale de constientizare cu privire la stigma ce insoteste diagnosticul de tulburare de sanatate mintala, ca principala bariera in accesarea serviciilor de suport;
 • Dezvoltarea abilitatilor de educatie parentala pozitiva si capacitarea parintilor pentru identificarea precoce a semnelor de tulburare emotionala;
 • Dezvoltarea competentelor profesionistilor din sanatate, educatie si protectie sociala pentru a identifica eficient si a referi catre servicii specializate copiii cu risc/ copiii cu tulburare de sanatate mintala;
 • Dezvoltarea competentelor profesionistilor din domeniul sanatatii mintale in vederea tratarii copiilor cu tulburari de sanatate mintala – tulburari de spectru autist, ADHD, tulburari de anxietate, depresie, tulburari de atasament;
 • Realizarea unui studiu national in domeniul sanatatii mintale a copiilor si adolescentilor;
 • Elaborarea de standarde pentru servicii comunitare de sanatate mintala;
 • Cresterea capacitatii tehnice a centrelor comunitare de sanatate mintala si a Centrului National de Sanatate Mintala si Lupta Antidrog de a sprijini furnizarea de servicii de sanatate mintala pentru 1500 de copii diagnosticati cu o tulburare de sanatate mintala.

 

Ca urmare a implementarii proiectului se asteapta atingerea urmatoarelor rezultate principale:

 • un program de educatie parentala pozitiva disponibil in comunitatile profesionale din Romania;
 • 1500 de parinti cu abilitati crescute de educatie parentala pozitiva, mai bine pregatiti pentru identificarea semnelor timpurii ale tulburarilor emotionale in randul copiilor;
 • 200 de profesionisti in domeniul sanatatii mintale cu competente crescute de a evalua si interveni in cazul copiilor diagnosticati cu tulburare de spectru autist, ADHD, tulburari de anxietate, depresie si tulburari de atasament;
 • o retea de 20 de profesionisti formati ca facilitatori de educatie parentala la nivel comunitar;
 • 500 de profesionisti in domeniul educatiei, sanatatii si protectiei copilului, cu competente crescute pentru identificarea timpurie si referirea catre servicii de specialitate a copiilor cu risc de a dezvolta tulburari de sanatate mintala/ cu tulburari de sanatate mintala;
 • un raport de cercetare cu privire la incidenta tulburarilor de sanatate mintala in randul copiilor si adolescentilor elaborat si multiplicat in 500 de exemplare si distribuit la nivel national;
 • un manual de standarde pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sanatate mintala, publicat in 150 de exemplare si distribuit la nivel national;
 • 1500 de copii cu o stare a sanatatii mintale imbunatatita, urmare a accesarii serviciilor comunitare de sanatate mintala.

Informatii suplimentare cu privire la activitatile proiectului se pot obtine de la dl. Tudose Oliviu – Manager proiect sau dna. Radu Ioana – Coordonator comunicare, date contact: tel. 031-425.56.73, e-mail proiecte.cnsmla@gmail.com